مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی

این مقیاس برای اندازه گیری رفتارمذهبی در جوانان و نوجوانان مسلمان تدوین شده و استاندارد شده است و برای مدارس ، آموزشگاه ها و دانشگاه ها میتواند مورد استفاده قرامقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی|40216535|bother|مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این مقیاس برای اندازه گیری رفتارمذهبی در جوانان و نوجوانان مسلمان تدوین شده و استاندارد شده است و برای مدارس ، آموزشگاه ها و دانشگاه ها میتواند مورد استفاده قرار گیرد.