پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری

پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته یادگیری،یک ابزار خودسنجی است که به طور عمده برای ارزیابی جهت گیری مطالعه دانشجویان و شیوه استفاده آنها از انواع راهبردهای یادگیری پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری|40216548|bother|پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری,خودآموزی,پرسشنامه روانشناسی,خودآموزشی,راهبردهای خودانگیخته آموزش
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته یادگیری،یک ابزار خودسنجی است که به طور عمده برای ارزیابی جهت گیری مطالعه دانشجویان و شیوه استفاده آنها از انواع راهبردهای یادگیری طراحی شده است.تدوین این پرسشنامه با علامت اختصاری (MSLQ) نشان داده میشود که از سال 1986 به طور رسمی در "مرکز ملی مطالعات امریکا" برای بهبود تدریس و یادگیری در دوره های بعد از متوسطه آغاز شد.