مقاوم سازی شاهیترهای بتن فولادی با به كارگیری ورقهای همگن مسلح به الیاف فولادی 24 ص

مقاوم سازی شاهیترهای بتن فولادی با به كارگیری ورقهای همگن مسلح به الیاف فولادی خلاصه : استفاده از مصالح تركیبی برای باز سازی شالوده های زوال یافته پذیرش جهانی یمقاوم سازی شاهیترهای بتن فولادی با به كارگیری ورقهای همگن مسلح به الیاف فولادی 24 ص|40216550|bother|مقاوم سازی شاهیترهای بتن فولادی با به كارگیری ورقهای همگن مسلح به الیاف فولادی 24 ص,مقاوم سازی شاهیترهای بتن فولادی با به كارگیری ورقهای همگن مسلح به الیاف فولادی,مقاوم سازی شاهیترهای بتن فولادی,ورقهای همگن مسلح,الیاف فولادی,دانلود مقاوم سازی شاهیترهای بتن فولادی با به كارگیری ورقهای همگن مسلح به الیاف فولادی ,دانلود تحقیق مقاوم سازی شاهیتر
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان مقاوم سازی شاهیترهای بتن فولادی با به كارگیری ورقهای همگن مسلح به الیاف فولادی 24 ص آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقاوم سازی شاهیترهای بتن فولادی با به كارگیری ورقهای همگن مسلح به الیاف فولادی

خلاصه :‌ استفاده از مصالح تركیبی برای باز سازی شالوده های زوال یافته پذیرش جهانی یافته است . تكنیكهای قراردادی برای مقاوم سازی تحت استاندارد پلها كاری بسیار گران و وقت گیر و طاقت فرسا است . بسیاری از تكنیكهای جدید از فیبرهای مقاوم پلیمری ورقه ورقه ای و سبك با مقاومت بالا ونیز دارای خاصیت ضد ‌فساد و خوردگی جهت دستیابی به نتیجه های بهتر استفاده می كند ظرفیت باربری بی‌شاهیترهای كامپوزیت می تواند در بال فشاری با بكارگیری كمربند اپوكسی قویاً بهبود یابد . این مقاله به بررسی نتایج در رفتار شاهیتر كامپوزیت تقویت شده با ورقهای تحت بار استاتیكی می پردازد. شاهتیرهای مورد مطالعه برای ابعاد و فولاد درتید دارای ضخامت و پهنای بال پهنای بتن دال مورد آزمایش قرار گرفت ضخامت ورقهای ثابت بود و تعداد آنها در هر دانه مورد استفاده قرار گرفتند . نتایج آزمایش نشان داد كه كمربند اپوكسی ورقهای ظرفیت باربری شاهتیرهای كامپوزیت را افزایش داده و رفتار آنها با متدهای سنتی قابل پیش بینی است .

معرفی : در طول 35 سال گذشته انجمن آشتو برنامه های خود را برروی سرعت پلها گسترش داد و به مرز بازرسی 6 ماهه كشاید . در این مورد مشخص گردید كه بیشتر پلهای بزرگراهی در آمریكا شامل استاندارد می شوند بر اساس آخرین بازنگری تعداد پلهای از كار افتاده و فرسوده موجود در بزرگراههای كشور كه در حال فعالیت می باشند بالغ بر است بیش از 43% این پلها از فولاد ساخته شده است پلهای فولادی از جمله بیشترین ها بودند كه توسط گروه توسعه و بهبود سازی و تقویت در گزارش شده بود . خستگی و فرسودگی در مقاطع حساس و خوردگی و پوسیدگی به دلیل عدم حمایت و محافظت دقیق از عمده مشكلات پلهای فولادی بود علاوه بر این بسیاری از این پلها نیازمند این بوده كه برای حمل بار و ترافیك بیشتری تقویت شوند در این گزارش نیز قید شده بودكه توسعه و مرمت قبل از هر سیستمی باید مورد بررسی قرار گیرد . در درجة اول قراردارد نسبت به جایگزینی هزینة ترمیم و مرمت و بازسازی بسیار كمتر از هزینة جایگزینی پلها بود در مجموع توسعه و مرمت و بازسازی زمان كمتری را می طلبد و نیز دوره های منقطع سرویس را كاهش می دهد . رسیدگی به منابع محدود در دسترس جهت سنگینی مشكلات وابسته و همراه پلهای فولادی و نیاز جهت اتخاذ و استفاده از موارد و مصالح جدید و تأثیر هزینه، همگی شاهدی بر این ادعا است . خواص فیزیكی و مكانیكی ویژه آن را تبدیل به گزینة بهتر برای تعمیر و بازسازی سازها نمود ها همانند بلور و كربن و صفحات كلار در محل پیدایش صمغ تشكیل یافته از الیاف با مقاومت بالا تا فشاری هستند .

بنیان بلوری تركیبی آنها تقریباً ارزان و در دسترس می باشد . این تركیبها و كالاهای بتنی و مسائل بنایی استفاده فراوانی دارد . مدول كششی پایین این تركیبات() ها خصوصیات مكانیكی برجسته ای را همچون مدول الاستیسیته و مقاومت كششی تاو ار خود نشان دادند . در اضافه الیاف دارای وزنی كمتر از الیاف فولادی و دارای خاصیت فساد پذیری كمتری هستند. صفحات و یا ورقهای دارای مدول تنشی و كششی بالای ها در صورت اتصال به اعضای كششی می تواندمقاومت و سختی شاهتیرها را افزایش دهد ، از دیگر خصوصیات ورقه های كاهش میزان تنش موجود در اعضای اصلی كه در نتیجة آن افزایش عمر قطعات از لحاظ خستگی را می توان نام برد در طول دهة گذشته مطالعات گسترده ای در جهت تقویت و مرمت و باز سازی شاهتیرهای های بتنی با قید و بندهای اپوكسی ها انجام گشته، با این حال مطالعات اندكی در زمینة استفاده از قیدهای چسبانده شده با اپوكسی به این مصالح در موردشاهتیر های فولادی رخ داده است .

این مقاله بررسی اثرات مفید استفاده از ورقه های در بال كششی شاهتیرهای كامپوزیت در جهت بهبود و ظرفیت بار بری نهایی و ایجاد سختی پس از تنش تسلیم می پردازد .

فعالیت های گذشته :

بیشترین تكنیكهای معمول مورد استفاده در بازسازی پلها عبارتند از

1- مقاوم سازی اعضا

2- اضافه كردن اعضا

3- تقویت عمل كامپوزیت

4- ایجاد اتصال كمكی

5- پیش تنیدگی

به طور كل تمام روش های معمول فوق الذكر كه نیازمند یك سری پیش زمینه های گسترده ودوره های مكرر سرویس و نیز هزینه های گزاف هستند و در اكثر موارد این روشها از احتمال بروز این مشكلات به طور كامل جلوگیری بعمل نمی آورند در طی سالیان طولانی بررسی به عنوان مثال استفاده از صفحات فلزی پوشا فلزی، برای تعمیر و مرمت و تقویت اعضا ساخته شده ، یك روش معمول به حساب می آید تاریخ استفاده از این روش به سال 1984 باز می گردد به هنگامی كه یك پل 73 ساله نیاز به مرمت داشت. ضعفهای اصلی صفحات پوششی جوش داده شده عباتند از :

1- نیاز به ماشین الات سنگین جهت انجام فرایند جوشكاری

2- حساسیت مقاطع جوشها در زمینه خستگی

3- احتمال بروز پوسیدگی ناشی از بروز جریان الكتریكی بین اعضا و موارد متصله و صفحات جوشكاری شده ( جوش ، پیچ ، پرچ ) .

مطالعات بسیاری روی صفحات قیدی فولادی چسبانده شده برای مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی انجام گرفته است اولین تاریخ آن باز می گردد به سال 1964 در دوربان آفریقای جنوبی جایی كه مسلح كردن قیدهای بتنی هنگام ساخت به طور ناگهانی ظهور نمود قیدها توسط صفحات قیدی فولادی چسبانده شده در مقاطع فشاری تقویت شده بودند. تا سال 1975 در ژاپن بالغ بر 200 پل بتنی ناقص برپا شده توسط این روش تقویت شده اند در مطالعه ای هدایت شده در دانشگاه وی لند قیدهای چسبنده پیچ شده در انتهای شاهتیرها به صورت صفحات پوششی فولادی بهبود قابل توجیهی درطول عمر خستگی شاهتیرها حاصل نمود آنها افزایش عمر خستگی به میزان 20 مرتبه بیشتر را در مقایسه با حالت های جوش شده گزارش نمودند در مطالعه هدایت شده دیگری در دانشگاه فلوریدای جنوبی امكان استفاده از در زمینة تقویت پلهای كامپوزیت مورد بررسی قرار گرفت و آنها در مجموع6 تیر به طول 1/6 متر و با ابعاد و ضخامت دال و پهنای را مورد آزمایش قرار دادند . های مورد استفاده دارای طول و پهنا در دو ضخامت بودند كه بر این اساس ها باعث بروز بهبود قابل توجهی در ظرفیت باربری نهایی تیرهای گشتند موضوع مورد بررسی دانشگاه دساوار بر مطالعة‌ مزایای استفاده از مصالح بتنی پیشرفته در مرمت پلهای روی به زوال رفته می باشد به عنوان بخش كوچكی از آزمایش آنها هشت تیر ، فولادی را با روشهای مختلف مرمت كردند آنها افزایش متوسطی را به میزان 60% در كلیه روشهای مقاوم سازی با استفادهاز ها گزارش كردند آنها همچنین دو تیر فولادی زنگ زده به طول را مرمت و تعمیر و آزمایش نمودند شاهتیرها به طور شماتیك تحت استاندارد آمریكا – به ابعاد و عمق و پهنای بال و I شكل بودند . نتایج تحقیقات آنها افزایش 25% در سختی و 100% در در ظرفیت بار بری نهایی را نشان داد . بررسی آزمایشات محدود بر روی اثر بخشی ورقهای مهاربندی شد شده برروی شاهتیرهای كامپوزیت در بال فشاری :

این روش به سوی بررسی تأثیر بخشی این متد هدایت شد . نتایج آزمایشهای علمی همچنین با یك روش عرضی تحلیل مقایسه گردید ، نویسنده در مقاله ای جداگانه به این موضوع پرداخته است . نتایج این بررسی مشخص نمود كه خردگی الكتریكی مهم نبوده و این میزان را می توان با استفاده از یك لایة چسبنده غیر فولادی بین فولاد و و بیشتر كاهش داد :

مطالعة آزمایش :

اثر بخشی ورقهای مهاربندی و چسبیده شد در زمینة بهبود و ظرفیت بار بری نهایی شاهتیرهای كامپوزیت با مقاوم سازی 2 شاهتیر توسط ورقهای الیاف كربنی مورد آزمایش قرار گرفت به بیان دیگر به جهت مشاهده اثر دهی این روش سه ورق با ضخامتهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفت قیدهای همسان توسط 1 و 3 و 5 ورق تقویت شدند سراسر ورقه های همسان بوده و در نقاط قطع برای هر لایه مقاوم سازی صورت گرفته بود و این تمهیدات به جهت جلوگیری از شكست آنها( پیش از موعد ) در نقاط تكیه گاهی تحمل تنش تسلیم صورت گرفت

مصالح : پرچ زدن سطحی :

جهت اتصال ورقه ها به سطح بال فولاد از یك تركیب دوگانه چسبناك استفاده گردید نسبت تركیب چسبندگی برابر با یك قسمت كرزین به 1 قسمت سخت كننده در واحد حجم بوده این چسب طی یك دوره 30 دقیقه ای در دمای اطاق و سرانجام پس از دو روز در دمای 25 درجة سانتی گراد به طور كامل عمل می آید این جسب سریعاً پرچ را و محكم نموده و بسیار مناسب جهت استفاده در كارهای سراسری می باشد .


اپوكسی :

یك تركیب در كارخانه دارای چسبندگی كمتر جهت اتصال ورقه ها به یكدیگر مورد استفاده قرار گرفت نسبت تركیب در این حالت شامل دو قسمت زرین و یك قسمت سخت كننده در واحد حجم می باشد دو خاصیت مختلف :

الف : تركیب اولیه در یك ساعت در دمای اتاق و تركیب نهایی در هفت روز در دمای 25 سانتی گراد رخ خواهد داد این تركیب دارای زمان چسبندگی طولانیتر و میزان چسبندگی پایین تر است . در بین ورقهای برای تنظیم بیشترین سطح تماس مورد استفاده قرار می گیرنددر یك صفحة ورق فیبر كربنی غیر هادی با ابعاد عرض و ضخامت می باشد بعد از آزمایش 16 نمونة مستقیم ( طول ) و عرض متوسط تنش مقاوم و مدول كششی الاستسیته و ضریب پواسن بدست آمد .

فولاد :

از مقاطع نورد شده در این ازمایش استفاده شد آزمایش تنش تك محوره در نمونه ها با خصوصیات طول درجه و پهنای و ضخامت و برش در بال و مقطع تغییر شكل ایجاد كرده متوسط مقاومت برشی تاو مدول الاستیسیته تا 177 و ضریب پواسن از تادر نمونه های برداشت شده از بال و جان به طور نسبی حاصل گردید .

كمترین آرماتور در بین دال ها برای حرارتی و خزشی توسط استفاده از مفتولهای منطقه ای مسلح جوش داده شده به ابعاد صورت پذیرفت

بتن : از بتن به طراح اختلاط نرمال و مقاومت فشاری را سلامپ و بزرگترین بعد دانهاستفاده گردید 12 نمونة سیلندری در هنگام ساخت بتن آماده شد و در گریدر قرار گرفت تا عمل آید آنها دقیقاً پس از ازمایش قیدها تحت تست تنش فشاری تك محوری قرار گرفتند تنش فشاری و مدول الاستیسیته بتن عبارت بوده از و .

ترتیب و تدارك نمونه ها :

مقاطع فولادی در ابتدا به طول تیرهای بریده شدند سپس گل میخهای فولادی به ضخامت و ارتفاع در طول بال فشاری در دو ردیف در مركز به فاصلة 125 با فاصلة یكسان جوش داده شد پس ازشكل دهی ایمن سازی لبه ها شبكه آرماتور در فاصلة میان دال با ضخامت بر روی پایه هایی قرار می گیرد . دو حلقة ساخته شده در آماتور به بالای گوشة شاهتیرها

جهت قالب بندی تیرها پس از جاسازی جوش داده شده است تمام دال ها در محل قالب بندی شده و توسط ویبره دستی ویبره انجام شد چند نمونه سیلندری جهت انجام آزمایش تنش محوری قالب بندی كشد. شاهتیر و قالب ها در زیر پوشش پلاكسی مرطوب نگه داشته شد. ورقه های به صورت نواری پریده شده اند برای نمونه هایی كه با یك لایة ترفیت شده بودند از یك جفت ورق به طول و ضخامتو در دو طرف شاهتیر استفاده شد و برای نمونه هایی كه بال سه لایه و تروفید شده بودند از 3 جفت ورقه كه در طول و بریده شده بودند و دارای طول بودند در كنار هم استفاده گردید به همین ترتیب برای نمونه هایی كه در 5 لایه تروفیل شده بودنددرقه های به طولهای و و و متر بریده شده كه دارای متر طول بوده اند .

انتهای این ورقها توسط مسطح گردیده .